Terug

Inwoners en bestuur

Een veranderende samenleving vraagt een modern bestuur, dat toegankelijk en benaderbaar is en wil verbinden. We werken aan een succesvolle lokale democratie waarbij iedereen zich betrokken voelt. Bij belangrijke nieuwe ontwikkelingen willen we, voordat de eerste plannen er liggen, graag met de inwoners in gesprek om ideeën te bedenken of daaraan ruimte te geven. De creatieve manier waarop de Jeugdraad werkt, is een mooi voorbeeld van hoe we zoveel mogelijk ruimte kunnen geven aan alle ideeën die in Zeewolde leven.

Meepraten

In 2019 kunt u meepraten over de toekomstvisie.

Ook bij andere onderwerpen betrekt de gemeente de inwoners graag. Een voorbeeld uit de afgelopen jaren is hoe de plannen voor het Centrum binnen Wijsamenzeewolde door centrumondernemers en de gemeente in samenspraak met de inwoners zijn opgesteld. Zeewolde kent een digitaal burgerpanel met meer dan 1000 leden en een actieve Jeugdraad.

Ook kunt u onder andere wanneer uw wijk een opknapbeurt krijgt (integraal onderhoud) meepraten. Als inwoner merkt u immers iedere dag wat de mooie- en de minder mooie kanten van uw leefomgeving zijn. Via een enquete, tijdens een wijkschouw en in bijeenkomsten kunt u aangeven wat u belangrijk vindt. In de zomer van 2019 rondt de gemeente het integraal onderhoud in Zeewolde-Noord fase 1 af. Hierna starten we met fase 2: het gebied tussen het Jolpad, de Sportlaan en de Muiderweg.

Om goed in te kunnen spelen op ontwikkelingen in de snel veranderende wereld werkt de gemeentelijke organisatie eraan om zo flexibel en wendbaar mogelijk te zijn.

Wilt u in gesprek met de gemeenteraad?
https://www.zeewolde.nl/gemeenteraad/contact-raad_41900/

Of meer informatie over het college van burgemeester en wethouders?
https://www.zeewolde.nl/gemeente/college-van-bw_42809/

Hier kunt u het coalitieakkoord nalezen.

Dienstverlening

De directe dienstverlening aan de inwoners en bedrijven van Zeewolde is belangrijk. Het Publiekscentrum is daarvoor het eerste aanspreekpunt via de traditionele (balie en telefoon), en steeds vaker ook via de digitale kanalen zoals website, Facebook, Twitter en Whatsapp.

We zetten ons permanent in om deze digitale kanalen zo bereikbaar, vindbaar en gebruiksvriendelijk mogelijk te maken, zodat onze dienstverlening op ieder gewenst moment mogelijk wordt gemaakt. De komende jaren verwachten we een grote toename in gebruik van de digitale kanalen, o.a. doordat vanuit landelijke ontwikkelingen steeds meer mogelijk wordt. Een voorbeeld is het digitaal aanvragen van een nieuw rijbewijs.