Terug

Recreatie en toerisme, sport en cultuur

Toerisme is een belangrijke pijler voor de lokale economie; het zorgt voor meer werkgelegenheid en inkomen en extra bestedingen bij de lokale horeca en middenstand. Zeewolde biedt tal van mogelijkheden om te ontspannen of juist actief bezig te zijn. Samen met partners als Puur Zeewolde willen we dit aanbod nog verder verbreden zodat niet alleen de eigen inwoners, maar ook meer (potentiele) toeristen de vele mogelijkheden van onze prachtige gemeente leren kennen.

Zeewolde is bij uitstek een sportieve gemeente. Sport verbindt, verbroedert en draagt bij aan gezondheid en welzijn. De gemeente stimuleert dat iedereen zo actief mogelijk kan zijn. Ook werken we aan een gevarieerd kunst en cultuuraanbod, passend bij de omvang van Zeewolde.

In de komende periode stelt de gemeente een nieuwe beleidsnota recreatie, toerisme en evenementen op, gericht op een kwantitatieve en kwalitatieve vergroting van het toeristisch-recreatieve aanbod. Zodat niet alleen de eigen inwoners, maar ook meer (potentiele) toeristen van buiten Zeewolde onze prachtige gemeente (her-)kennen en bezoeken als vakantiebestemming of tijdens een dagje uit. Dat doen we samen met Puur Zeewolde, de recreatie- en evenementensector en andere regionale partners zoals Toerisme Flevoland en de Gastvrije Randmeren. Watersport (waaronder het Tulpeiland ) vormt een belangrijk onderdeel van het toeristisch product Zeewolde, maar we werken ook aan meer wandel-, fiets- of ruitersportroutes. Verder gaan we de kansen benutten die de Floriade, Lelystad Airport en het Nationaal Scoutinglandgoed bieden.

Sport & bewegen

Sport verbindt, verbroedert en draagt bij aan gezondheid en welzijn. We vinden het belangrijk dat nog meer mensen structureel deelnemen aan sport- en beweegactiviteiten. De jeugd blijft daarbij een belangrijke doelgroep, maar iedere inwoner moet de gelegenheid krijgen om zijn of haar talenten te ontdekken en te ontwikkelen, anderen te ontmoeten en onderdeel te zijn van een vitale, duurzame samenleving. De komende periode gaan we, samen met de sportaanbieders, de buurtsportcoaches en het maatschappelijk middenveld werken aan de uitbreiding en verbetering van het sportaanbod, de mogelijkheden voor (ongeorganiseerd) bewegen in de openbare ruimte en het adopteren van een sportieve, vitale en gezonde leefstijl. We vertalen het Nationaal Sportakkoord naar de lokale situatie.

Het Baken wordt deels gerenoveerd, deels herbouwd met een plus op duurzaamheid.

Kunst en cultuur

Kunst en cultuur stimuleert, inspireert en draagt bij aan ontspanning, persoonlijke ontwikkeling, saamhorigheid, respect en uitdaging van onze inwoners. Komende periode zullen wij ons inzetten voor de totstandkoming en instandhouding van een gevarieerd kunst en cultuuraanbod dat bijdraagt aan een bloeiend cultureel leven, passend bij de omvang van Zeewolde. Daarbij hoort ook een aantrekkelijke en goed onderhouden collectie kunstwerken in de openbare ruimte.